9369497

221 Tandang Sora Ave
QC, 1116
Philippines

©2017 by Philippine Alliance. Proudly created with Wix.com

SAVINGS ORIENTATION

MGA IPINATUTUPAD NG MGA  KASAPI NG HPFPI  NA  PRODUKTONG SAVINGS 2016

 

5 URI NG SAVINGS O KONTRIBUSYON:

 1. UPDF Savings

 2. Compulsory savings

 3. Welfare Fund Contribution

 4. City Fund Contribution

 5. UPCA (Urban Poor Coalition Asia) Fund Contribution

1. URBAN POOR DEVELOPMENT FUND

 • Ang kasaping samahan ang nagpapatupad ng UPDF savings

 • Compulsory ito sa lahat ng miyembro ng samahan

 • Ito ay nilalaan para sa malakihang pangagailangan ng samahan gaya ng pagbili ng lupa , mga development at upgrading sa lugar

 • Mag impok ng 50.00 pataas kada buwan di ito kailangan hiramin ng mga indibidwal na kasapi ito ay pang samahang tay para sa malakihang loan ng samahan

 • Ang ipon na ito ay pamahalaan ng mga samahan at sila ang mananagot sa pondong kanilang hinahawakan

 • Buwanan ang pag monitor ng pondo ng HPFPI para matiyak na  napamahalaan ng maayos ang mga savings ng mga kasapi

2. COMPULSORY SAVINGS

 • Mag grupo ng Pito (7) hanggang sampung (10) miyembro

 • Mag karoon ng  hawak na komite ang bawat miyembro ng grupo

 • Mag impok ng 25.00 hanggang 250 kada linggo

 • Makakapag  loan ang grupo kung ito ay may pangkalahatang  balanse  na  Limang Libong Piso (5,000.00)

 • Ang  miyembro ng grupo ay makahiram lamang kung ito ay inaprubahan ng grupo at ang mahiram ay  nag babatay ng balanse ng kanyang savings  times ______%.

 • Ang samahan ang  mamahala ng lahat ng kaperahan ng savings at ito ay ilagak sa bangko sa pangalan ng samahan

 • May regular na pag monitor ang HPFPI sa  ipon ng samahan bilang kasapi sa HPFPI

3. WELFARE FUND CONTRIBUTION

Ano ang WELFARE FUND?

 • Ang pondo ay Php 30.00/buwan na kontribusyon ng bawat indibidwal na kasapi ng samahan.

 • Ito ay tulong sa mga indibidwal na kasapi ng mga samahan sa panahon ng pangangailangan.


Para saan ang WELFARE FUND?

 • Ang pondo ay maaaring gamitin para sa:

 • Pagpapagamot o pagpapa-ospital (Health Issues)

 • Pagtugon sa pananalanta ng kalamidad (Disaster)

 • Pagkamatay ng kasapi (Death)


Paano ipapatupad ang Welfare fund ?

1. KOLEKSIYON

  • Ang pondo ay hahawakan ng CITY CORE GROUP O ARC IN-CHARGE,  National??

  • Ang pangongolekta ng welfare contribution ay isasabay sa pangongolekta ng savings, etc. 

  • Ang kolektor ng bawat savings group ay responsable sa pangongolekta nito

  • Ang bawat grupo ay magkaroon ng indibidwal na record

  • Ang pondo ay ilagak sa regional office na pamahalaan ng Council

  • Ang pangongolekta ng welfare contribution ay isasabay sa pangongolekta ng savings, etc. 

  • Ang kolektor ng bawat savings group ay responsable sa pangongolekta nito

  • Ang bawat grupo ay magkaroon ng indibidwal na record

  • Ang perang makokolekta ay ide-deposito sa banko

  • Ang main collector ay magbibigay ng resibo sa mga group collectors.

  • Kailangang magkaroon ng auditor.

  • Bubuo ng isang team upang pag-aralan kung paano ito palalaguin upang mas maging kapakipakinabang. (LEVERAGE/LINKAGE WITH INSURANCE COMPANY)


2. PAGGAMIT NG PONDO

Pang-ospital (Health)

Magkano ang makukuhang tulong?  P 1,000.00 bawat indibidwal na kasapi

Requirements: 

 • Kailangang mayroong hulog katumbas ng isang taong savings

 • Kailangang aktibo sa pag-savings

 • May endorsement galing sa grupo o asosasyon.

 • May dokumentong pang-medikal.

 • Isang beses sa isang taon lamang maaring makatanggap ng tulong


Pangtugon sa Kalamidad (Disaster)

Magkano ang makukuhang tulong:? P 1,000.00 bawat indibidwal na kasapi

Requirements: 

 1. Kailangang mayroong hulog katumbas ng isang taong savings

 2. Kailangang aktibo sa pag-savings

 3. May endorsement galing sa grupo o asosasyon.

 4. Isang beses sa isang taon lamang maaring makatanggap ng tulong


Pag may namatay na kasapi (Death)

Magkano ang makukuhang tulong:? P 1,500.00 bawat indibidwal na kasapi

Requirements: 

 1. Kailangang mayroong hulog katumbas ng isang taong savings

 2. Kailangang aktibo sa pag-savings

 3. May endorsement galing sa grupo o asosasyon.

 4. Isang beses sa isang taon lamang maaring makatanggap ng tulong


Paano nakuha ang computation?

Hal: ISANG GRUPO

10 ang miyembro ng bawat grupo

Php 300.00 bawat buwan

Total Contribution/taon:  Php 3,600.00 bawat taon??


Assumptions:

1. Kung10 ang magkakasakit:  Php 1,000/member = Php 10,000.00

30% ito ng total contribution bawat taon

2. Kung 10 ang na-disaster:  Php 1,000/member = Php 10,000.00

30 % ito ng total contribution bawat taon

3. Kung 4 ang namatay:  Php 1,500.member = Php 6,000.00  

17 % ito ng total contribution bawat taon

  TOTAL na tulong:/year = Php 26,000.00

 

4. CITY FUND CONTRIBUTION

Ano ang CITY FUND?

 • Kontribusyong may halagang P10.00 kada buwan ng bawat kasapi ng mga samahang HPFPI.

 • Ito ay compulsory. Bilang kasapi ng HPFPI obligasyon ng isang samahan na ipatupad ang pangongolekta ng city fund sa bawat miyembro. 

 • Ito ay hindi maaaring i-withdraw dahil isa itong kontribusyon nguni’t maaari itong utangin ng samahan.


Para saan ang CITY FUND?

 • Pang-tapat na pondo (leverage fund) sa kontribusyong pondo  ng pamahalaang panglunsod or external fund tulad ng ACCA. Layunin ng pondo na makapagambag ang pamahalaan sa mga inisyatibo ng mga komunidad

 • Pangdagdag na pondo para sa palupa, sa site development, sa pabahay, at iba pang upgrading projects (drainage, pathwalks)

 • Maaaring gamitin ang city fund sa pagpapaunlad ng kapasidad at kaalaman ng mga kasaping HOA/CA tulad ng training activities, at learning exchanges.

 • Ito rin ay para sa mga proyektong pangkabuhayan

 • kahit may city fund, layunin nito na bumuo ng citywide network ng mga komunidad na may citywide fund

 • Layunin din nito na makatulong sa pagpapaunlad ng ugnayan o partnership ng mga komunidad at pamahalaan


Paano ipatutupad ang CITY FUND?

1. KOLEKSIYON

 • Isasabay sa pangongolekta ng buwanan o lingguhang obligasyon (tulad ng savings) ang pangongolekta ng city fund.  

 • Ilalagak ito sa HPFPI city network/officers sa hiwalay na bank account.

 • Sa pag-remit ng city fund, HOA/CA level ang record pero dapat kasama sa record ang pangalan ng bawat indibidwal na may kontribusyon

 • Ang signatory ay pangangalanan ng city or regional?? council


2. PAGPAPAUTANG NG CITY FUND

 • Priority ang may madaliang pangangailangan (immediate need tulad ng made-demolish, for eviction, etc.)

 • Ang city o regional ?? council ang magde-deliberate at maga-approve ng aplikasyon ng isang HOA. 

 • LOAN TERM:  Ang term (gaano katagal ang pagbabayad) ay depende sa halaga ng kanilang hiniram.

 • Ang maaaring umutang sa city fund ay mga HOA/CA, hindi indibidwal na kasapi

 • Aktibong kasaping komunidad (walang patlang ang hulog sa loob ng minimum na 2 taon) ang maaaring umutang

 • Dapat bayaran ang inutang na pondo ayon sa napagkasunduan o kontrata. Kailangang mag-submit ng HOA/CA Board resolution ang maga-aplay ng loan mula sa city fund

 • INTEREST: 6% per annum (taon), straight; babayaran  depende sa income profile ng isang komunidad

 • May penlty na 5% sa unpaid amortization.

 • Pwedeng mag-renew o umutang ulit kung nabayaran na sa takdang panahon ang utang at kung walang ibang komunidad na mas nangangailangan ng pondo.

5. UPCA FUND

 • Ano ang UPCA FUND at para saan ito?

 • Ito ay kontribusyon ng bawat indibidwal na kasapi ng samahan para sa international solidarity fund (pakikiisa sa ibang mga komunidad sa loob at labas ng bansa)

 • Ito ay para sa pangangailangan ng federation na may malakihang halaga (land acquisition, upgrading, atbp.)

 • Maaaring gamiting pang-tapat na pondo (leverage fund) sa pondong mula sa LGU, atbp.

 • Hindi na maaaring i-withdraw pero maaring gawing collateral sa loan ng samahan


 • Sino ang kasali dito?

 • Mga samahan  na member ng federation at  mga ka-network ng Federation


 • Magkano ang kontribusyong ito?

 • Ang indibidwal na member ng samahan ay magbibigay ng 50.00 minimum kada isang taon


 • Paano ipatutupad ang UPCA Fund?

 • 1. KOLEKSIYON

 • Ang asosasyon ang mangongolekta sa mga kasapi nito at ire-remit ang pondo sa national kada taon

 • Ang pagrerecord ay mula sa samahan  hanggang sa national


 • 2. LOAN/COLLATERAL POLICIES

 • Maaring umutang ang samahan kung may proyektong  pang-communal  ang benepisyo (para sa lahat)

 • 3 taong aktibo sa paghuhulog ang  samahan (lahat ng kasapi ay aktibo) bago ito makautang

 • Ang samahang mangungutang ay kailangang aktibong nagpapatupad ng lahat ng savings scheme ng HPFPI

 • Ang halaga na uutangin ay depende sa kailangan ng samahan/pederasyon

 • Ang magrerekomenda ng kwalipikadong maglo-loan ay mga officers ng HOA?? at ARC ng HOA at CA

 • Magsusumite ang mga samahan ng kanya- kanyang proposal at bibigyan ng priority ang may matinding pangangailan batay sa proposal 

 • Kung ang uutangin ay mababa sa Php1 million, ang pagbabayad ay 1-3 taon

 • Kung ang uutangin ay higit pa sa Php1 million, ang pagbabayad ay hanggang 5 taon

 • Ang interest ay 9% per annum sa national

 • Maaaring dagdagan ang 9% interest ng samahan, depende sa napagusapan ng asosasyon  

 • Basta ang interest ay hindi hihigit sa 12%/taon

 • Ang pagbabayd ay maaring weekly, semi- monthly, o monthly ayon sa napagkasunduan din ng samahan

 • Kung hindi makabayad ang samahan sa tamang panahon ng paghuhulog,  sisingilin ito ng 2% penalty(weekly,semi monthly or monthly)

 • Maaaring umutang muli ang isang samahan nguni’t kailangang bayaran muna ang lahat ng pagkakautang nito

KINDS OF SAVINGS OR CONTRIBUTION

Compulsory Savings 100.00 

UPDF                        50.00

City Fund                  10.00

Welfare Fund            30.00

UPCA fund                4.25


Total Amount .         194.25

 
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now